Kas Latvijai kopīgs ar Ameriku?

Abas valstis saista īpašas attiecības. Līdz pat Latvijas neatkarības atjaunošanai 1991. gadā ASV konsekventi realizēja Latvijas okupācijas neatzīšanas politiku, kā arī sekmēja Latvijas integrāciju NATO un ES. Drošības politikas joma ir Latvijas un ASV divpusējās sadarbības pamats.

Latvijas un ASV valsts amatpersonas uztur regulāru politisko dialogu par aktuālajām reģionālajām un starptautiskajām norisēm.

Lai gan ASV un Latvija atrodas dažādos kontinentos un tās atdala okeāns, tām ir vairākas līdzības.Abas valstis ir republikas ar prezidentālu valdības sistēmu. Kā ASV tā arī Latvijā,tauta ievēl pārstāvjus Kongresā, un šie pārstāvji pēc tam izvēlas prezidentu.

Valstu vadītāji abās valstīs tiek ievēlēti ik pēc četriem gadiem. Turklāt abu valstu pamatlikumā ir iekļauts tiesību akts, kas garantē neatņemamas tiesības cilvēkiem, piemēram, reliģijas un vārda brīvību.

Amerikas Savienotās Valstis ir Latvijas stratēģiskais partneris un sabiedrotais, kas būtiski ietekmē abu valstu drošību un ekonomiskās intereses. ASV ir bijusi spēcīga Latvijas neatkarības atbalstītāja, un abas valstis uztur ciešas politiskās, militārās un ekonomiskās saites.

Amerikas Savienotajām Valstīm un Latvijai ir daudz līdzību, piemēram, dalība starptautiskās organizācijās, kopīgas vērtības un mērķi, kā arī ciešas ekonomiskās attiecības. Abas valstis ir dalībnieces tādās starptautiskās organizācijās kā Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO), Ziemeļatlantijas līguma organizācija (NATO).

Abām valstīm ir arī kopīgas vērtības, piemēram, demokrātija, cilvēktiesību ievērošana un brīvā tirgus ekonomika. Turklāt ASV ir viens no galvenajiem Latvijas ekonomiskajiem partneriem, un 2016. gadā divpusējās tirdzniecības apjoms sasniedza 1,3 miljardus ASV dolāru.

Latvija un ASV lielāko daļu savas neatkarīgās vēstures ir bijušas republikas.Turklāt abās valstīs ir liels imigrantu skaits. ASV tas aptuveni 13% iedzīvotāju ir dzimuši ārvalstīs, bet Latvijā šis skaitlis ir tuvāks 15%.

Izglītība ir ārkārtīgi svarīga gan ASV, gan Latvijā. Kā divas attīstītās valstis, abas par prioritāti izvirza izglītību, kā rīku nākamās paaudzes nākotnes nodrošināšanai. Vel pāris lietas kas Latvijai un ASV kopīgās : Abām no šim valstīm ir gara un sarežģīta vēsture un tās var lepoties ar skaistām ainavām.